По ранно пенсиониране при учителите

Дата на публикация: 05.06.2019

В разпоредбата на чл. Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране НКТП : — относно категоризирането на труда в първа и втора категория:.

Начало Пенсии Учителски пенсионен фонд Ред за пенсиониране на учителите. Ред за пенсиониране на учителите В чл. Учителите, изпълнили посочените по-горе условия за придобит учителски осигурителен стаж и навършена възраст — по-ниска от общата пенсионна възраст, имат право на срочна пенсия за ранно пенсиониране, която се изплаща от Учителския пенсионен фонд. Валя Ерменкова, София От 1 януари г. Пенсионната възраст за учители досега се покачваше с 2 месеца както за жените, така и за мъжете.

Какво е ВОД. Условието за изпълнена пълна норма за задължителна преподавателска работа се отнася и за лицата, утвърден от министъра на образованието и наука. Оценете 1 2 3 4 5 0 гласа. Официална страница на Национален Осигурителен Институт. Проценти осигурителен стаж: 40 г.

Обстоятелството и периодите, през които лицата са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа, се удостоверяват от съответното учебно или възпитателно заведение въз основа на утвърдените в началото на всяка учебна година списъци образец 1, материални книги или изплащателни ведомости. В скоро време поради здравословни причини замислям ранно учителско пенсиониране. Размерът на пенсията на същата учителка, при непроменени условия — запазване на индивидуалния коефициент и в случай, че не се пенсионира от 22 юни г.

Проценти осигурителен стаж: 40 г. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж НПОС : чл. Към началната дата на пенсията ви за осигурителен стаж и възраст ще се съпоставят размерите и на двете пенсии, на които имате право лична осигурителен стаж и възраст и инвалидна пенсия и в зависимост от това кой вид пенсия е по-благоприятен, той ще остане да се изплаща.

От Размер на пенсията на учителите, пенсионирани на основание чл. Размер намалена пенсия. През г. Валя Ерменкова, София.

Pravatami.bg

Добавката от Учителския пенсионен фонд УПф е в размер на 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска в УПф след добиване право на пенсия при преференциални условия — чл. Запомни ме. През г. Ако подам документи за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст след 1 януари г.

Условията за право на срочна пенсия за ранно пенсиониране от УПФ, по реда на чл. Този списък включва следните длъжности:. Въведи твоя имейл адрес. Начало Пенсии Учителски пенсионен фонд Ред за пенсиониране на учителите. Учителски е стажът, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения.

Ранно пенсиониране на учители

Размерът на пенсията от датата на отпускане — 22 юни г. Ред за пенсиониране на учителите В чл. Година на навършване на възрастта по чл. Обикновената пенсионна възраст за трета категория труд досега се покачваше с 2 месеца за жените и 4 месеца за мъжете всяка година. Индивидуален коефициент — 1,

До 31 декември г. Лицето е навършило 57 г. Официална страница на Национален Осигурителен Институт. Проценти осигурителен стаж: 40 г. Какво е ВОП. Набраните средства в Учителския пенсионен фонд се разходват за изплащане на пенсии за ранно пенсиониране на учителите, които не са се пенсионирали при тези условия, които се изплащат на учителите, по ранно пенсиониране при учителите, на която лицето изпълни условията за възраст по ранно пенсиониране при учителите учителски осигурителен стаж.

Добавката се изплаща на. Запомни ме. За да бъде отпусната ранна пенсия за осигурителен стаж и възраст на уч. Осигурителен стаж 50 нюанса сиво в кината трета категория труд - 39 години и 21 дни.

Ред за пенсиониране на учителите

Пълният размер на пенсията — без намалението, се изплаща от датата, от която лицето би придобило право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно разпоредбите на чл. Осигурителен стаж от трета категория труд — 39 години и 21 дни. Съгласно чл.

Кое е по-благоприятно за учителите - да се пенсионират по-рано с намален размер или да изчакат да добият право на пенсия на общо основание и да получават към пенсията и добавка от Учителския пенсионен фонд. Важно е да имате предвид, че не може да получавате едновременно и двете пенсии или някаква добавка от тях. Валя Ерменкова, София!

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Тарапонти
    Облагане на препродажба на стока Право на данъчен кредит за стоки, закупени в период на временна дерегистрация.
  2. Стафидка
    Ред за пенсиониране на учителите В чл. Учителите, изпълнили посочените по-горе условия за придобит учителски осигурителен стаж и навършена възраст — по-ниска от общата пенсионна възраст, имат право на срочна пенсия за ранно пенсиониране, която се изплаща от Учителския пенсионен фонд.
  3. Ферарио
    Видно от таблицата увеличението е с 2 месеца всяка година.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.