Документи за вадене на свидетелство за съдимост

Дата на публикация: 13.05.2019

Друг често срещан случай е при получаване на някакво разрешение, например за притежание на оръжие. За да внесем малко яснота относно този документ, както и да отговорим на едни от най-често задаваните въпроси, Ви споделяме полезна информация в следващите редове. Изисква се при постъпване на работа.

Бюро "Съдимост". Указател Интерактивна карта Как да стигнете до съда? Административни услуги. Банкови сметки За съда Ръководство Съдии Съдебни заседатели Съдебна администрация Съдии по вписванията Държавни съдебни изпълнители Съдебен район Декларации Вътрешни правила Свободни работни места Годишни отчетни доклади Благотворителност. Закрила на детето Международна правна закрила на детето Международни осиновявания Специални мерки за осиновяване.

Бюро "Съдимост" Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице.

Документи по права на човека Бюлетин Връзки. Свидетелство за съдимост може да бъде издадено от всеки районен съд като за целта се подава заявление. Указател Интерактивна карта Как да стигнете до съда. Новини Последни новини Интервюта Дебати. Родените в гр.

Родените в гр.

Pravatami.bg

Закрила на детето Международна правна закрила на детето Международни осиновявания Специални мерки за осиновяване. Съдът трябва да издаде свидетелство за съдимост в срок до 3 дни от подаване на молбата. Нашата книга: Правна сигурност за стартиращия бизнес. Антикорупция - горещ телефон. Изготвени и поддържани актуални от адвокати. За да може да се ползва от тази процедура, лицето следва да притежава електронен подпис.

Родените в гр.

 • Служебен достъп.
 • Указател Интерактивна карта Как да стигнете до съда? Задължително е и при определени професии като адвоакт и лекар.

Готовите свидетелства за съдимост се получават на Гише Указател Интерактивна карта Как да стигнете до съда. Възможно е обаче някой работодател да поиска и по-нов документ. То е необходимо и в случаите, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.

Свидетелството за съдимост се изисква най-често при постъпване на работа. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, когато кандидатстваме за получаване на определени разрешителни напр.

Тъй като е необходимо да бъде извършена проверка в бюлетините за съдимост и бюлетините за наложени административни наказания по чл. Всеки български гражданин, с изключение на родените в чужбина и с неизвестно месторождение, може да подаде заявление за издаване на Свидетелство за съдимост:.

Свидетелството е валидно за срок от шест месеца, считано от датата на издаването му.

Свидетелството за съдимост е документ, както и за регистриране за упражняване на професия, не е осъждано или пък респективно - е осъждано за някакво престъплен. Причините може да са постъпване на рабо. София подават заявлението на Гише 12а филм бг аудио онлайн или Гише Задължително е и при определени професии като адвоакт и лекар.

Родените в гр.

Използвай Свидетелство за съдимост, ако:

Съществува нова процедура по издаване на Свидетелство за съдимост - издаване по електронен път. Към документа. Съдебна власт Практика по дисциплинарни производства Дела, свързани с организирана престъпност и корупционни престъпления Вещи лица Частни съдебни изпълнители Държавни съдебни изпълнители Списък статистически форми. Друг често срещан случай е при получаване на някакво разрешение, например за притежание на оръжие.

 • За да може да се ползва от тази процедура, лицето следва да притежава електронен подпис.
 • В случаите, когато е необходимо да бъде извършена проверка в Бюрото за съдимост по месторождението на заявителя, срокът за издаването му е до три работни дни от постъпване на заявлението.
 • Време за попълване и сваляне: 10 мин.
 • Задължително е и при определени професии като адвоакт и лекар.

Постановени съдебни актове. Закрила на детето Международна правна закрила на детето Международни осиновявания Специални документи за вадене на свидетелство за съдимост за осиновяване. Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и онлайн с електронен подпис на интернет страницата на Министерство на правосъдието. Българско гражданство Търсене в преписки за българско гражданство Записване за подаване на документи за промяна на гражданството Дирекция Българско гражданство - дейности.

Свидетелството за съдимост е официален документкогато това се изисква от закона, електронното свидетелство за съдимост съдържа ЕГН и три имена на български и английски език по документ за самолич. За идентификация на лицето. Свидетелство за съдимост се издава на лицето въз основа на заявление до районен съд?

Министерство

Бюро за съдимост. Международна дейност Механизъм за сътрудничество и оценка Международни програми и проекти. Указател Интерактивна карта Как да стигнете до съда?

Приемно време на зам. Електронно свидетелство за съдимост Вход за граждани. Заявление за издаване на свидетелство за съдимост Свидетелство за съдимост е често изискване за постъпване на работа.

Добре е да знаете:

Коментари

 1. Към Заявлението по образец се прилагат следните необходими документи, за да стартира процедурата по издаването му: Лична карта; Удостоверение за раждане оригинал или препис от акта за раждане в оригинал или нотариално заверено копие или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост и удостоверение за наследници, в случай че се иска свидетелство за починал роднина ; Вносна бележка за платена държавна такса. Централното бюро "Съдимост" при Министерството на правосъдието съхранява сведения за осъдени извън страната български граждани.
 2. Пътеводител на гражданина Указател Коя служба ми е необходима? Начало Справка за свършените дела График на заседанията през текущия месец Отчетни доклади Контакти.
 3. Марко
  Централното бюро "Съдимост" при Министерството на правосъдието съхранява сведения за осъдени извън страната български граждани.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.