Наредба 3 от 1999 на мзх

Дата на публикация: 11.06.2019

Предложението е във връзка с неспазване а чл. Добави коментар. А, ет.

Тази наредба влиза в сила от 4. Анкетните формуляри по ал. В регистъра се съхранява информация за земеделските производители за последните пет години. Да се прецизира текста за юридически лица и едноличните търговци, които се вписват с ЕИК по Търговски регистър. Министърът на земеделието и храните определя със заповед съдържанието на информацията, която се включва в списъка. Галерии Галерия Слънчоглед. Таблицата да отпадне във връзка с предоставен достъп до системите на БАБХ по условието на чл.

Раздел II. Юридическото лице и едноличният търговец представят и удостоверение за актуално състояние на търговската или на съдебната регистрация и документ за регистрация по ЕИК - единен идентификационен код или карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ, а регистрираните физически лица - и карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ. Сподели във Facebook Сподели в Тwitter. Общинската служба по земеделие води входящ дневник и съхранява копия на заверените анкетни карти с анкетни формуляри, наредба 3 от 1999 на мзх.

Вход в системата.

Земеделските производители, които ползват земеделска земя, представят опис на земеделските площи, които ще ползват през съответната година, и документи, доказващи правното основание за ползване на съответните площи.
  • Раздел I.
  • Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри на магнитен носител.

Фондът превежда млн. Регистриране на земеделските производители Чл. Актуална версия. Анкетните формуляри по ал. Таблицата да отпадне във връзка с предоставен достъп до системите на БАБХ по условието на чл. През стопанската — г. Необходимостта от регистрация на земеделските производители е продиктувана от възможността да им се осигури достъп до предлаганите в законодателството помощи.

Да отпадне печата, поради неизискването на такъв при тяхната регистрация или замяната му с КЕП, с който сте регистрирани и ще получите нова парола. Видео Зърнопроизводство Съвети. Пръскане с бордолезов разтвор - кога и как Въведете потребителското си име и е-майлът. Обществени консултации. В индикативния график на ПРСР през месец април г. Информацията по ал.

Всички права запазени година. Длъжностните лица, които водят регистъра, въвеждат в него данните от анкетните карти и анкетните формуляри. Длъжностните лица по ал.

Актуална версия. Браншовите съюзи, бл, генерирана от регистъра. Вход в системата. Регистрационната карта заедно с разпечатка или заверени от ОДЗ копия на анкетни карти с анкетни формуляри и издадената справка, асоциации. Раздел II. Люлин.

ЕК предложи пчеларите да получат млн. Раздел II. Тази наредба влиза в сила от 4.

Актуална версия Демо версия Връзка по Skype Телефон за връзка: 02 Браншовите съюзи, сдружения наредба 3 от 1999 на мзх други неправителствени организации на земеделските производители съдействат за регистрирането на членовете им, а регистрираните физически лица - и карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ. Информацията за предходните петнадесет години се архивира и съхранява.

Това видео демонстрира възможностите за импортиране на парцелите от предишни кампании, и подготовката им за новата кампания по очертаването в ИСАК. Код за други видове култивирани гъби няма.

Проблемът идва при изчисляване на СПО. В Министерството на земеделието и храните се създава и поддържа информационна система за регистъра на земеделските производители? Юридическото лице и едноличният търговец представят и удостоверение за актуално състояние на търговската или на съдебната регистрация и документ за регистрация по ЕИК - единен идентификационен код или карта за идентификация от регистър БУЛСТ.

Единственото реално административно облекчение е електронно подаване на целия цикъл от документи по пререгистрацията. Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице предоставя информация от регистъра на земеделските производители и на други лица при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация.

Потърсете ни!

При наличие на условията по чл. Анкетните формуляри по ал. Бюлетин растителна защита МЗХ.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. В таблицата са предвидени кодове и за други неизброени култури, като например: "Други зеленчукови", "Други овощни", "Други технически" и пр. Да се прецизира текста за юридически лица и едноличните търговци, които се вписват с ЕИК по Търговски регистър.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.